DAFTAR SISWA SMANCIR

User Menu

Mini radio player

LAGU

There seems to be an error with the player !

Home Berita PENGUMAN HASIL KELULUSAN SISWA SMA NEGERI 1 CIRUAS TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014
PENGUMAN HASIL KELULUSAN SISWA SMA NEGERI 1 CIRUAS TAHUN PELAJARAN 2013 - 2014 PDF Print E-mail
Written by Asep Hidayat, S.Pd, M.Pd, M.Kom   
Tuesday, 20 May 2014 09:28

K E P U T U S A N

KEPALA SMA NEGERI 1 CIRUAS KABUPATEN SERANG

Nomor  :  423.7 / 174 -  SMA CIRUAS
T E N T A N G
PENENTUAN KELULUSAN DAN KETIDAKLULUSAN SISWA
DARI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 CIRUAS
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala SMA Negeri 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Propinsi Banten :

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Menimbang

 

:

Bahwa dengan berakhirnya Penyelenggaraan UN/US, dipandang perlu dibuat Keputusan tentang Keberhasilan Siswa Kelas XII dalam menempuh UN/US Tahun Pelajaran  2013/2014

Mengingat
:
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional
 4. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0020/P/BSNP/XI/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan         Ujian Nasional Sekolah         Menengah Pertama/Madrasah        Tsanawiyah,         Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah  Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan  Kesetaraan  Program  Paket  A/Ula,  Program  Paket B/Wustha, Program Paket , Dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2013/2014
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor :  421.1/1219-Dispend/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2013/2014;
 6. Program Kerja SMA Negeri I Ciruas Tahun Pelajaran 2013/2014
 7. Hasil Kerja Tim Verifikasi pada tanggal 19 Mei 2014
 8. Kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan
 9. Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri I Ciruas tanggal 20 Mei 2014
Memperhatikan
:
M E M U T U S K A N
Menetapkan
:
KESATU
:

Siswa SMA Negeri I Ciruas  berjumlah 280 siswa yang terdiri dari :

 1. Program IPA berjumlah : 127 siswa (dinyatakan lulus sebanyak 127 siswa)
 2. Program IPS berjumlah  : 153 siswa (dinyatakan lulus sebanyak 152 siswa)

Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dari SMAN I Ciruas

Tahun Pelajaran 2013/2014

Sesuai yang tertulis dalam lampiran Keputusan ini:

KEDUA
:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

 

Ditetapkan di : C i r u a s
Pada Tanggal : 20  Mei 2014
Kepala,

TTD
H. Mohamad Najih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196311271988031004

Tembusan:

 1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang di Serang;
 2. Yth. Ketua Komite SMA Negeri 1 Ciruas di Ciruas;
 3. Pegawai yang bersangkutan;
 4. Arsip.

 

 

Lampiran I : Keputusan Kepala SMAN 1 Ciruas
Nomor : 423.7 /174 - SMA Ciruas
Tentang : Penentuan Kelulusan dan Ketidaklulusan Siswa

DAFTAR KELULUSAN DAN KETIDAKLULUSAN SISWA
DARI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 CIRUAS
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
NO NIS NAMA SISWA L/P PROG KET
1 11121160 ABDUL ROSID L IPA-1 LULUS
2 11121003 AHMAD YUSRIZAH SINAGA L IPA-1 LULUS
3 11121035 ANGGUN PURNAMA SARI P IPA-1 LULUS
4 11121005 ANIS CAHYATI P IPA-1 LULUS
5 11121006 ANNISA FAUZIAH P IPA-1 LULUS
6 11121102 DEBY DIESTA ANGGRAINI P IPA-1 LULUS
7 11121042 ELISABETH SHELLY PRADHITA P IPA-1 LULUS
8 11121273 EMA AWALIAH SAFITRI P IPA-1 LULUS
9 11121173 ETI KUSMIATI P IPA-1 LULUS
10 11121017 FITRI NUR AISYAH P IPA-1 LULUS
11 11121240 GITA AMALIA P IPA-1 LULUS
12 11121076 HANIFA NUR ALIFTIA P IPA-1 LULUS
13 11121241 HARIS FIRDAUS L IPA-1 LULUS
14 11121137 INDRA MUKTI P IPA-1 LULUS
15 11121084 LISA AMELIAWATI P IPA-1 LULUS
16 11121189 MUHAMMAD MAYADI L IPA-1 LULUS
17 11121115 NENENG ISNI ORISTA P IPA-1 LULUS
18 11121191 NINDY ELSERA RENATA P IPA-1 LULUS
19 11121145 NUR FITRI KARINA P IPA-1 LULUS
20 11121251 NURUL AINI HUDA P IPA-1 LULUS
21 11121148 NURUL ULPA P IPA-1 LULUS
22 11121025 NYAI MUKHOLISAH P IPA-1 LULUS
23 11121287 PUTRI AMALIA SULHIN P IPA-1 LULUS
24 11121192 RAHMAWATI FAUZIAH P IPA-1 LULUS
25 11121221 RIZQIA YAUMIL SAFITRI P IPA-1 LULUS
26 11121291 ROYALDO GIA PRATAMA L IPA-1 LULUS
27 11121152 RUTH ZEPORA NOVIARISTA SINAGA P IPA-1 LULUS
28 11121126 SEPTIAN EKA PUTRA L IPA-1 LULUS
29 11121090 SITI ASNIFAH NURCAYATI P IPA-1 LULUS
30 11121095 TUTI ALAWIYAH P IPA-1 LULUS
31 11121096 WAHYUDIN L IPA-1 LULUS
32 11121032 ZAKIE MAULANA AKBAR L IPA-1 LULUS
33 11121098 AGUNG HERMAWAN L IPA-2 LULUS
34 11121067 AJENG FATIMAH NOOR ISLAMI P IPA-2 LULUS
35 11121236 ARIF RAHMAN L IPA-2 LULUS
36 11121007 ARVIANA KARTIKA   SARI P IPA-2 LULUS
37 11121266 BELLA SYIFA GANTIANI P IPA-2 LULUS
38 11121037 DANU RAMADHANA L IPA-2 LULUS
39 11121011 DINDA APRIANTI P IPA-2 LULUS
40 11121012 EKA ELVIANI SRILESTARI P IPA-2 LULUS
41 11121174 FANI HERDIAWATI UTAMI P IPA-2 LULUS
42 11121175 FARAH MAULIA HUSNA P IPA-2 LULUS
43 11121239 GEMA NURRAHMAN L IPA-2 LULUS
44 11121020 IBNU IHSAN L IPA-2 LULUS
45 11121078 IBNU SATRIO WIBOWO L IPA-2 LULUS
46 11121276 IDHA APRIANI P IPA-2 LULUS
47 11121079 IIS FAJARIAH P IPA-2 LULUS
48 11121207 IRPAN SUPRIATNA HADI L IPA-2 LULUS
49 11121187 MAS ANDANG RAHMATULLAH L IPA-2 LULUS
50 11121246 MIA KURNIA HASANAH P IPA-2 LULUS
51 11121283 MILA MUFLIHATUN NISA P IPA-2 LULUS
52 11121050 MOHAMAD SAMSUDIN L IPA-2 LULUS
53 11121216 MUIDOTUL MUNAWAROH P IPA-2 LULUS
54 11121143 NABILA MAULIYA P IPA-2 LULUS
55 11121088 NANDA FRANSISCA P IPA-2 LULUS
56 11121116 NENG RAHMAWATI DEWI P IPA-2 LULUS
57 11121220 RIZAL HARIS L IPA-2 LULUS
58 11121223 SAFITRI P IPA-2 LULUS
59 12132294 TRIYANA YULIANINGSIH P IPA-2 LULUS
60 11121157 VINOLA AWALUL KHAIR RIZAL P IPA-2 LULUS
61 11121198 WIDYASARI P IPA-2 LULUS
62 11121064 YUDA FAJAR APRIYANTO L IPA-2 LULUS
63 11121230 YULIA NURFADILAH P IPA-2 LULUS
64 11121097 ABDUL LATIF L IPA-3 LULUS
65 11121033 ABEL SANDIA PUTRA L IPA-3 LULUS
66 11121131 ANGGIA RAMANDA P IPA-3 LULUS
67 11121132 ANSAR FAUZI L IPA-3 LULUS
68 11121235 ARI EKA SAPUTRI P IPA-3 LULUS
69 11121265 BELA DAMAYANTI P IPA-3 LULUS
70 11121201 CLAUDIA VIVI ANANTA P IPA-3 LULUS
71 11121270 DIANA AYU LESTARI P IPA-3 LULUS
72 11121040 DUDI ARIYADI L IPA-3 LULUS
73 11121041 EKA NANDA AYURINI P IPA-3 LULUS
74 11121071 EVI MUSFIROH P IPA-3 LULUS
75 11121136 FARIZ IHSAN FIRMANTO L IPA-3 LULUS
76 11121016 FIRZA ABDUL RACHMAN L IPA-3 LULUS
77 11121176 FUJIANAH ARAHAN P IPA-3 LULUS
78 11121074 GUSTI GILANG JATI L IPA-3 LULUS
79 11121181 INDAH AYU LESTARI P IPA-3 LULUS
80 11121244 IRFAN SEPTIANTONI L IPA-3 LULUS
81 11121209 LIDIANAH P IPA-3 LULUS
82 11121139 LISNA NURUL AZIZAH P IPA-3 LULUS
83 11121210 LUKMANUL HAKIM L IPA-3 LULUS
84 11121281 MAEMUNAH P IPA-3 LULUS
85 11121190 MURDIANSAH L IPA-3 LULUS
86 11121250 NAILA SEPTIANA P IPA-3 LULUS
87 11121218 NILUH PRANITI WIDIYA DESTIANI P IPA-3 LULUS
88 11121054 RIANUR FEBRIANI P IPA-3 LULUS
89 11121256 RISKI HOTMA PARDAMEAN L IPA-3 LULUS
90 11121027 RIYANA PERTIWI P IPA-3 LULUS
91 11121150 RIZKI AMANDA P IPA-3 LULUS
92 11121059 RIZKY SAFITRI P IPA-3 LULUS
93 11121225 SITI HARYATI P IPA-3 LULUS
94 11121156 SURYATI P IPA-3 LULUS
95 11121159 YOFIAN PASKALIS PUTRA TUMANGGOR L IPA-3 LULUS
96 11121295 ADHIT MARDITA YANDO L IPA-4 LULUS
97 11121068 ANDRIYANA L IPA-4 LULUS
98 11121200 ANISA NUR INSANI P IPA-4 LULUS
99 11121237 CORNELIUS ANIPAR L IPA-4 LULUS
100 11121134 EKA FITRIANI P IPA-4 LULUS
101 12132289 FEBBY HERDIANTI P IPA-4 LULUS
102 11121075 GUSTIYANA L IPA-4 LULUS
103 11121243 HILMA NIA P IPA-4 LULUS
104 11121182 INTAN ARYONINGTYAS P IPA-4 LULUS
105 12132280 ISNI FAUZIAH ARBI P IPA-4 LULUS
106 11121279 KICKY ARIESTA SIWI P IPA-4 LULUS
107 11121046 KIKI AMELIA OKTARIA DITA P IPA-4 LULUS
108 11121183 LARASATI PUSPA AMALIA P IPA-4 LULUS
109 11121280 LILIS NURTIYANASARI P IPA-4 LULUS
110 11121085 M.HANDARIANA L IPA-4 LULUS
111 11121211 MAGHDATIA YULIANTO P IPA-4 LULUS
112 11121212 MAILINA HARDIYANTI P IPA-4 LULUS
113 11121113 MAKHASI APRIAN L IPA-4 LULUS
114 11121282 MARSELA SARASWATI P IPA-4 LULUS
115 11121245 MARYATI P IPA-4 LULUS
116 11121285 MONICA AVENTINA SIMANJUNTAK P IPA-4 LULUS
117 11121119 NURMALA CAHYA NINGRUM P IPA-4 LULUS
118 11121286 NURUL ANISA P IPA-4 LULUS
119 11121122 RESTI OCTAFIANI P IPA-4 LULUS
120 11121193 SAPUROH P IPA-4 LULUS
121 11121226 SITI MUHAROMAH SAPARUDIN P IPS-4 LULUS
122 11121091 SUHERI L IPS-4 LULUS
123 11121260 SYNTHA MUSTIKA YASRI DEWI P IPS-4 LULUS
124 11121261 WIDYA IRFIANI P IPS-4 LULUS
125 11121229 WIGUNA RIYANDI L IPS-4 LULUS
126 11121158 WILDA NURMALA P IPS-4 LULUS
127 11121062 YOLLA HERYSCA P IPS-4 LULUS
128 11121232 AAT ARBIANSYAH L IPS-1 LULUS
129 11121170 AINI MARDIANI P IPS-1 LULUS
130 11121100 ANDHIKA PUTRA L IPS-1 TIDAK LULUS
131 11121009 CYNTIA KUMALASARI DIAS P IPS-1 LULUS
132 11121010 DHIMAS ALFIANTO L IPS-1 LULUS
133 11121038 DIKA NUR WIDAGDO L IPS-1 LULUS
134 11121039 DIYANA P IPS-1 LULUS
135 11121274 ESTI ELISA P IPS-1 LULUS
136 11121177 GUSTI MEGO L IPS-1 LULUS
137 11121019 HANIAH NUR ISTIQOMAH P IPS-1 LULUS
138 11121242 HERDIANSYAH L IPS-1 LULUS
139 11121178 HUMAEROH P IPS-1 LULUS
140 11121022 IRMA LESTARI SUKARNINGSIH P IPS-1 LULUS
141 11121045 IRNA APRILIANI P IPS-1 LULUS
142 11121208 KIKI ANDISTA PRATAMA L IPS-1 LULUS
143 11121083 LINDA JULINDA P IPS-1 LULUS
144 11121299 MUHAMMAD RIZQIAWAN NUGRAHA L IPS-1 LULUS
145 11121140 MAESYAROH SRI WAHYU P IPS-1 LULUS
146 11121086 MAUDINA TRICAHYA WOROWATI P IPS-1 LULUS
147 11121052 MUHAMMAD YANUAR L IPS-1 LULUS
148 11121248 MUTIA P IPS-1 LULUS
149 11121087 NANA INDAH RUKMANA P IPS-1 LULUS
150 11121146 NURAENI P IPS-1 LULUS
151 11121252 NURUL AROYAINI P IPS-1 LULUS
152 11121053 RAIDA VENNY NURHAYATI JF P IPS-1 LULUS
153 11121290 RIZKA LILIS KARINA P IPS-1 LULUS
154 11121224 SIMON ALDONI ARITONANG L IPS-1 LULUS
155 11121030 TIO ANUGRAH ARBI SUKANTO L IPS-1 LULUS
156 11121001 ABDA'OE BISMILLAHI L IPS-2 LULUS
157 11121130 ADITYA ANDRA GUMAY L IPS-2 LULUS
158 11121171 ANANDA ELGA RIZKY IFALDI L IPS-2 LULUS
159 11121004 ANDINI LARASATI P IPS-2 LULUS
160 11121271 DIKA KUSUMA PUTRA L IPS-2 LULUS
161 11121104 DONI RAMADANI L IPS-2 LULUS
162 11121238 ELISA AGUSTINA P IPS-2 LULUS
163 11121013 ERNAWATI P IPS-2 LULUS
164 11121014 FANI LESTARI P IPS-2 LULUS
165 11121015 FEIZAH YOLANDA P IPS-2 LULUS
166 11121205 HARYATI P IPS-2 LULUS
167 11121107 HASNA RAFIDA P IPS-2 LULUS
168 11121108 HERLIN PUSPITA P IPS-2 LULUS
169 11121206 IDHA EFRILINA P IPS-2 LULUS
170 11121180 IMANSAH L IPS-2 LULUS
171 11121278 JEF EDUARDO SIHOMBING L IPS-2 LULUS
172 11121141 MUHAMAD HANIF L IPS-2 LULUS
173 11121215 MUHAMAD RAMDAN L IPS-2 LULUS
174 11121118 NURHIKMAH P IPS-2 LULUS
175 11121147 NURMALA P IPS-2 LULUS
176 11121219 RAHMI ANNISA UTAMI P IPS-2 LULUS
177 11121257 RIZKI AMALIA P IPS-2 LULUS
178 11121057 RIZKI AULIA P IPS-2 LULUS
179 11121123 RIZKY IKA  PUSPITA SARI P IPS-2 LULUS
180 11121151 RIZQI MAULUDI L IPS-2 LULUS
181 11121222 ROHMAWATI P IPS-2 LULUS
182 11121195 SUGESTI AL ADHIYAT P IPS-2 LULUS
183 11121154 SULASTRI P IPS-2 LULUS
184 11121259 SUMAASIH P IPS-2 LULUS
185 11121298 TAUFIKURROCHMAN L IPS-2 LULUS
186 11121127 TIYANA WIDYA PANGESTI P IPS-2 LULUS
187 11121034 ANGGIT FITRIANI P IPS-3 LULUS
188 12132285 AGUS FATONI L IPS-3 LULUS
189 11121070 BENITA DISA OKTAMIANI P IPS-3 LULUS
190 11121267 BITA FEBRIYANTI FAZRIN P IPS-3 LULUS
191 11121268 DEDEH YUNENGSIH P IPS-3 LULUS
192 11121103 DESI KERATON NINGSIH P IPS-3 LULUS
193 11121172 ELYANA HOTMA FRISKA NAINGGOLAN P IPS-3 LULUS
194 11121204 FARIS ABDURRA'UF RAMADHAN L IPS-3 LULUS
195 11121072 FAUZUL IMAM L IPS-3 LULUS
196 11121043 FITRI EVA MUZTALIPAH P IPS-3 LULUS
197 11121021 IBNU KHUSAENI L IPS-3 LULUS
198 11121080 ISMAYANTI P IPS-3 LULUS
199 11121112 LILIS P IPS-3 LULUS
200 11121249 MUHAMAD HARI RAMDANI L IPS-3 LULUS
201 11121186 MAHERA AFRIYANI P IPS-3 LULUS
202 11121049 MARTA SYAFITRI WATI P IPS-3 LULUS
203 12132281 MAYA AULIA FATHIN P IPS-3 LULUS
204 11121188 MOCH. RIF'AL AJI L IPS-3 LULUS
205 11121051 MUHAMMAD RIZKI ASARI L IPS-3 LULUS
206 11121296 MUTMAINAH P IPS-3 LULUS
207 11121120 PANJI ASMORO L IPS-3 LULUS
208 11121121 QORY MAHARANI P IPS-3 LULUS
209 11121288 RADEN ANAWIYAH P IPS-3 LULUS
210 11121254 RIAN FAUZI L IPS-3 LULUS
211 11121028 RIZAL QOWI YUL AMIN L IPS-3 LULUS
212 11121089 ROLIYAH P IPS-3 LULUS
213 11121292 SITI ANISAH P IPS-3 LULUS
214 11121228 SOFIEA NISA AS'SYAMI P IPS-3 LULUS
215 11121196 SUPARTINI P IPS-3 LULUS
216 11121093 SYIFA APRILIYANTI P IPS-3 LULUS
217 11121297 WIGUNA JAGA BUANA L IPS-3 LULUS
218 11121262 YOGI FIRMANSYAH L IPS-3 LULUS
219 11121128 AAS ASRILIYANTI P IPS-4 LULUS
220 11121065 ADDO AKIMUDDIEN L IPS-4 LULUS
221 11121099 AMIN HIDAYAT L IPS-4 LULUS
222 11121233 ANISA FAUZIAH P IPS-4 LULUS
223 11121234 APRIYANTI MA'DIAH P IPS-4 LULUS
224 11121069 ARI DIANSYAH L IPS-4 LULUS
225 11121008 AYU LATIFAH P IPS-4 LULUS
226 11121300 AYU NAZAH P IPS-4 LULUS
227 11121263 BANGKIT CANDRA MAULANA L IPS-4 LULUS
228 11121036 BAYU IRAWAN BAIHAQI L IPS-4 LULUS
229 11121133 DIANA SARI HANAFAR P IPS-4 LULUS
230 11121202 DIMAS MAULANA L IPS-4 LULUS
231 11121105 ELFIRA ANGGIS TRIANI P IPS-4 LULUS
232 11121275 FEBRI RINALDI L IPS-4 LULUS
233 11121077 I'AT SOLIHAT P IPS-4 LULUS
234 11121044 IKHWANUL MUTTAQIN L IPS-4 LULUS
235 11121081 JUNDINA MASTUROH P IPS-4 LULUS
236 12132292 KEVIN YULIO L IPS-4 LULUS
237 11121111 KHOPIPAH P IPS-4 LULUS
238 11121048 M.CAHYO ATMA NUGRAHA L IPS-4 LULUS
239 11121247 MITA PERMATASARI P IPS-4 LULUS
240 11121301 MUHAMAD ANDRI L IPS-4 LULUS
241 11121023 MUNIROH P IPS-4 LULUS
242 11121217 NENENG VEGETA P IPS-4 LULUS
243 11121253 QUDWAH MIFTAHUL FACHRURROZZY L IPS-4 LULUS
244 11121056 RIYAN HIDAYAT L IPS-4 LULUS
245 11121153 SANTI KARTIKA FEBRIANA P IPS-4 LULUS
246 11121258 SITI FATIHAH P IPS-4 LULUS
247 11121227 SITI NURAENI P IPS-4 LULUS
248 11121092 SULISTIAWATI P IPS-4 LULUS
249 13143297 YUDI SETIAWAN L IPS-4 LULUS
250 11121199 ABI RIZKI L IPS-5 LULUS
251 11121066 ADIS L IPS-5 LULUS
252 12132296 AYUNI STEVIA P IPS-5 LULUS
253 12132293 CAHYATI NUFUS P IPS-5 LULUS
254 11121272 DURROTUS SA'DIYAH P IPS-5 LULUS
255 11121203 FAIZUL UMAM L IPS-5 LULUS
256 11121073 FEBRIANA DYAH OCTAVIANI P IPS-5 LULUS
257 11121018 FORERA ERLANDO L IPS-5 LULUS
258 11121109 HERLINA NASDAHLIA P IPS-5 LULUS
259 11121179 ILA NURMALA P IPS-5 LULUS
260 11121277 ILYAS IRWANDANU L IPS-5 LULUS
261 11121082 KUSUMA NIA LISA WAHYUNI P IPS-5 LULUS
262 11121184 LASTRI KURNIAWATI P IPS-5 LULUS
263 11121047 LISDAWATI P IPS-5 LULUS
264 11121284 MIMIN MINTARSIH P IPS-5 LULUS
265 11121114 MUSDALIFAH P IPS-5 LULUS
266 11121144 NOVIA NINGSIH P IPS-5 LULUS
267 11121117 NURHAYATI P IPS-5 LULUS
268 11121024 NURJANAH P IPS-5 LULUS
269 11121149 RANGGA AGHISNA L IPS-5 LULUS
270 11121289 RENAL ADI PRAYOGA L IPS-5 LULUS
271 11121255 RINA APRILIANI P IPS-5 LULUS
272 11121058 RIZKI ISMAIL L IPS-5 LULUS
273 11121125 SELAMET PRAYOGA L IPS-5 LULUS
274 11121194 SITI LELI JUHARIYAH ROHMAH P IPS-5 LULUS
275 11121293 SITI MAESAROH P IPS-5 LULUS
276 12132295 SYAEFUDIN L IPS-5 LULUS
277 11121294 TETI ADAWIYAH P IPS-5 LULUS
278 11121031 ULFI MUDAYAROH P IPS-5 LULUS
279 11121061 UNAYAH P IPS-5 LULUS
280 11121197 VIKTOR ANDRE MARKUS L IPS-5 LULUS

Ditetapkan di   : C i r u a s
Pada Tanggal   : 20 Mei 2014
Kepala,

TTD

H. Mohamad Najih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196311271988031004


Last Updated on Tuesday, 20 May 2014 15:15
 

Facebook Like
Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.