DAFTAR SISWA SMANCIR

User Menu

Mini radio player

LAGU

There seems to be an error with the player !

Home Berita PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA SMA NEGERI 1 CIRUAS
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA SMA NEGERI 1 CIRUAS PDF Print E-mail
Written by Asep Hidayat, S.Pd, M.Pd, M.Kom   
Thursday, 24 May 2012 10:42

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 CIRUAS

Nomor :  423.7 /     233a   - SMA Negeri 1 Ciruas

 

T e n t a n g

 

PENENTUAN KELULUSAN DAN KETIDAKLULUSAN SISWA

DARI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 CIRUAS

TAHUN PELAJARAN 2011-2012

 

Kepala SMA Negeri 1 Ciruas:

 

Menimbang

:

Bahwa dalam menentukan kelulusan/ketidaklulusan siswa dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ciruas Tahun Pelajaran 2011/2012 dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

:

 1. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Pereturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 59 tahun 2011, tentang Kriteria kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2011-2012;
 4. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2010-2011

 

Memperhatikan

:

 1. Nilai Akhir, Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, tahun pelajaran 2011-2012;
 2. Kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan;
 3. Hasil rapat Tim Verifikasi Pengolahan Nilai tanggal 30 April 2012;
 4. Rapat pleno kelulusan, dewan guru SMA Negeri 1 Ciruas tanggal 26 Mei 2012.

 

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

 

Pertama

:

Menentukan siswa yang lulus/tidak lulus dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ciruas Tahun Pelajaran 2011-2012 seperti tersebut dalam Lampiran 1 keputusan ini.

Kedua

:

Menentukan siswa yang lulus/tidak lulus dari Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Cikande kelas jauh SMAN 1 Ciruas Tahun Pelajaran 2011-2012 seperti tersebut dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketiga

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di       : Ciruas

Pada Tanggal       : 26 Mei 2012

Kepala,

 

 

TTD

 

Drs. H. Satal Mawardi, M.Pd.

NIP. 195503051976041001

 

Last Updated on Saturday, 26 May 2012 11:59
 

Facebook Like
Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.